1. Vevőt az eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve – amennyiben a vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – jótállási jogok, melyeket számára a Ptk. 6:157. § rendelkezései, illetve bruttó 10.000 Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm. rendeletben foglaltak biztosítanak számára.

2. Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa a Szegfűbútor ügyfélszolgálatát. A vevő a szavatossági, illetve a jótállási igényét kizárólag a vásárláskor kapott eredeti, és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti.

3. Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott szavatossági sorrend szerint:

 • elsősorban kicseréljük;
 • ha a cserére nincs módunk, úgy a vevő választása szerint árengedményt adunk;
 • vagy a vevő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt bútorért kifizetett összeg visszatérítését.

Árleszállításra és elállásra akkor van lehetőség, ha a kijavításra vagy kicserélésre – a lehetetlenség vagy az aránytalanság miatt – a vevőnek nincs joga, vagy azt a Szolgáltató  nem vállalta vagy nem végezte el megfelelő határidőn belül, a vevő részére okozott jelentős kényelmetlenség nélkül.

4. Az eladó mentesül a vevő szerződésre való elállásra vagy megfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha a hibás dolgot megfelelő határidőn belül a vevő számára elfogadható módon a dolgot kijavítja, vagy a hiányzó dolgot pótolja.

5. Jelentéktelen hiba esetén nincs helye elállásnak.

6. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek az Oplus Kft-t terhelik.

7. A szavatosság, illetve a jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetők vissza, hogy

 • a bútort nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a bútor kezelési, használati, illetve karbantartási utasítását stb.;
 • a bútort átalakították, megváltoztatták;
 • valamely alkatrész (szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy;
 • a vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének,
 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, ill. ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),
 • elemi kár, természeti csapás.

8. A vevő – amennyiben a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – szavatossági igényeit a teljesítéstől számított 2 éves elévülési határidőn belül érvényesítheti. Ha a vevő a szavatossági igényét menthető okból nem tudja a fenti határidőn belül érvényesíteni, így különösen, ha a hiba jellegénél fogva nem volt felismerhető, a vevő (fogyasztó) szavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított 3 éven belül érvényesítheti. A jótállás időtartama a teljesítéstől számított 1 év.

Ágyainkra a következő súlyhatárok betartása esetén áll módunkban a garanciát érvényesíteni:

A SÚLYHATÁROK A KÖVETKEZŐK:

 • 5cm szivacsos teherbírás: 70-75 kg/fő
 • 10cm szivacsos teherbírás: 80-85 kg/fő
 • Rugós teherbírás: 75-80 kg/fő
 • Élkeretes teherbírás: 90-95 kg/fő
 • Erősített rugós teherbírás: 100-110 kg/fő